“Điều quan trọng là huy động vốn kịp thời”

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 28/12 tới, Công ty Cổ phần Vinaconex 7 sẽ chính thức đưa 5 triệu cổ phiếu VC7 vào giao dịch tại sàn Hà Nội...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ca7216e3f3eaf9&page=category