Điều kỳ diệu xảy ra khi dùng bút nối các mạch điện

Bạn có tin nổi không, khi chỉ cần một chiếc bút và những mạch điện, họ có thể vẽ được cả thành phố lung linh đẹp không tưởng.

Video: Điều kỳ diệu xảy ra khi dùng bút nối các mạch điện: