Điều kiện xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(Chinhphu.vn) - Ông Cao Thanh Phong (caophong75@...) hỏi: Bà nội tôi có 6 người con trong đó có 2 con trai là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nay, bà nội tôi đã chết thì có được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định mới có hiệu lực từ năm 2013 không?

Về vấn đề trên, Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Tại Pháp lệnh năm 1994 quy định 4 trường hợp được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", đó là: Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có từ 3 con trở lên là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Nay tại Điều 2 Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh năm 1994, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ.

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ.

4. Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.

5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 nêu trên thì trường hợp của bà nội ông Phong (có 2 con trai là liệt sĩ) đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân