Điều kiện tiên quyết để quy hoạch, phát triển thủ đô văn minh, hiện đại (*)

Ngày 29-5, Quốc hội làm việc tại Hội trường và đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày. Sau đây là nội dung chi tiết của báo cáo...