Điều kiện thời gian để công nhận tổ chức tôn giáo là 5 năm

Với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Gồm 9 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Đối tượng áp dụng của Luật là các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều kiện thời gian để công nhận tổ chức tôn giáo là 5 năm - Ảnh 1

Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo được thông qua với số phiếu thuận cao.

Quốc hội đồng ý giữ nguyên quy định về điều kiện thời gian để công nhận tổ chức tôn giáo là 5 năm. Theo đó, các tổ chức tôn giáo sẽ được công nhận khi hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Trước đó trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo (điều 21) là thời gian hoạt động từ đủ 5 năm trở lên.

Có đại biểu đề nghị thay đổi điều kiện về thời gian hoạt động từ khi được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo đến khi công nhận tổ chức tôn giáo từ 5 năm thành 10 năm. Có đại biểu đề nghị không quy định thời gian hoạt động là một điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo.

Quan điểm của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định tổ chức có đăng ký hoạt động tôn giáo sau một thời gian hoạt động mới được xem xét công nhận tổ chức tôn giáo là cần thiết, nhằm kiểm chứng thực tiễn hoạt động của tổ chức trước khi công nhận, bảo đảm tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, tồn tại lâu dài.

Ông Phan Thanh Bình cho biết, kết quả xin ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy, có 255 đại biểu (tương đương 56,8% số đại biểu trả lời bằng 51,6% tổng số đại biểu), tán thành quy định khoảng thời gian này là 5 năm.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

T.Dương