Điều kiện thành lập khu công nghiệp mới

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Theo quy định của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 29/2008 về khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất).

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/04/06/093042/7138