Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật quy định như thế nào?

  Báo Quân Đội Nhân Dân
  Gốc

  Bạn đọc Đinh Thị Quỳnh ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội hỏi: Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật quy định như thế nào?

  Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 31, Luật Du lịch năm 2017, cụ thể như sau:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

  c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  * Bạn đọc Trần Thu Hồng ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý?

  Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 6, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, cụ thể:

  1. Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây: a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý; b) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý; c) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác; d) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại luật này và quy định của pháp luật về tố tụng; đ) Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội; e) Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

  2. Nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây: a) Xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; b) Cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý; c) Đe dọa, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động trợ giúp pháp lý; gây rối, làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.

  QĐND

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-quoc-te-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-694373