Điều kiện để người nước ngoài kết hôn và làm việc tại Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hỏi: Một bạn đọc hỏi, tôi có nhu cầu kết hôn với bạn trai người Pháp và sinh sống ở Hà Nội. Vậy điều kiện để anh ấy được kết hôn và về sống ở Việt Nam như thế nào? Sau khi đã kết hôn, bạn trai tôi muốn xin việc làm ở Việt Nam thì phải đến cơ quan nào để làm các thủ tục cần thiết?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109602&sub=69&top=40