Điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bạn Lê Thị Bình (Thanh Hóa) hỏi: Đề nghị báo cho biết điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm theo quy định mới của Nhà nước như thế nào?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127048&sub=69&top=40