Điều hành tỷ giá theo hướng có lợi xuất khẩu

    Gốc

    * Thị trường tiền tệ đã tương đối ổn định Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau một tuần thực hiện cơ chế mới, lãi suất trên thị trường ngân hàng đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, cũng đã có một số phát sinh đáng chú ý, trong đó việc thu phí cho vay đang tạo khó khăn đối với các nhu cầu vay vốn. Dự kiến, trong tuần này, NHNN sẽ ban hành văn bản về vấn đề thu phí để quản lý và làm cơ sở để giám sát việc cho vay của các ngân hàng thương mại.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/153457