Điều giản dị của tình yêu

    Gốc

    Dắt xe ra khỏi cơ quan trời đã tối hẳn. Bỗng một bó hoa hồng trước mặt tôi. Là anh! Tôi nhìn anh xúc động và bất ngờ. Anh nhỏ nhẹ: “Em có đồng ý để anh chở về không?”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.23907.qdnd