Điều gì xảy ra nếu một hố đen nuốt chửng vũ trụ?

Các hố đen có kích thước vô cùng lớn, chúng hút mọi hành tinh, vật chất vào bên trong. Một ngày nào đó liệu hố đen có thể xóa sổ được vũ trụ hay không?

Ngọc Anh Video: What If