Điều gì xảy ra khi mặc 100 chiếc áo lên người?

Nữ sinh sau khi chấp nhận thử thách mặc 100 chiếc áo (#100layersofclothes) lên người đã phát khóc vì không thể nào cởi chúng ra được.

Video: Cái kết của thử thách mặc 100 chiếc áo: