Điều gì xảy ra khi đun sôi iPhone 7?

iPhone 7 phải chịu thêm một màn tra tấn khủng khiếp nữa khi bị đun sôi nhưng chiếc điện thoại tỏ ra không hề hấn gì.

Video: Điều gì xảy ra khi đun sôi iPhone 7?: