Điều động, luân chuyển cán bộ để rèn luyện, 'thử lửa'

  Báo Cần Thơ
  5 liên quanGốcCần Thơ

  Xác định công tác cán bộ (CB) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CB. Qua đó, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị từng bước ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

  Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy (bìa trái) trao quyết định điều động cán bộ cho cán bộ chủ chốt phường Thới An Đông.

  Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy (bìa trái) trao quyết định điều động cán bộ cho cán bộ chủ chốt phường Thới An Đông.

  Theo đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, sau Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Quận ủy đã tập trung đánh giá CB; trong đó, coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu gương và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gần dân của CB. Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy bổ sung tiêu chuẩn CB theo hướng phù hợp với thực tiễn địa phương; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của CB trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị vì sự phát triển chung của quận. Từ năm 2020 đến nay, BTV Quận ủy đã điều động, bổ nhiệm 30 CB từ phường lên quận, từ quận về phường, giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận.

  Các CB được phân công nhiệm vụ mới đã tiếp cận nhanh với công việc, phát huy vai trò của người đứng đầu, tập hợp, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét ở các địa phương, đơn vị. Điển hình như anh Lê Thanh Sơn, tháng 1-2022, khi đang giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy, anh được BTV Quận ủy điều động về làm Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông. Anh Sơn đã tìm hiểu thực tế của địa phương và chủ động xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể; tích cực đến địa bàn dân cư để nắm tâm tư của CB, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tích cực tham dự họp lệ của các chi bộ để định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các chi bộ lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào. Anh Sơn bộc bạch: "Tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân để đưa phường Thới An Đông phát triển mạnh hơn nữa".

  BTV Quận ủy Bình Thủy chú trọng lựa chọn những CB có kinh nghiệm, CB trẻ đảm nhận những việc mới, những việc khó để rèn luyện, "thử lửa". Trong đó, việc thay đổi 3 CB chủ chốt phường Trà Nóc đã chứng minh rõ điều này. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1964), Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận được điều động về làm Bí thư Đảng ủy phường Trà Nóc từ tháng 11-2021; anh Lê Minh Duy (sinh năm 1985), Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận được điều động về làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc vào tháng 11-2021 và anh Đặng Hoàng Định (sinh năm 1985), Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận được điều động về làm Phó Chủ tịch UBND phường Trà Nóc vào tháng 6-2021. Việc điều động các CB thế hệ "6X, 8X" vừa có kinh nghiệm, vừa có sức trẻ, từ quận về đảm nhiệm các vị trí chủ chốt phường, đã tạo sự chuyển biến mới ở địa phương.

  Theo ông Nguyễn Văn Năm, điều khiến các anh trăn trở nhất khi nhận nhiệm vụ mới là làm sao đưa phường Trà Nóc ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Do vậy, các CB mới điều động và tập thể cấp ủy đảng, chính quyền sắp xếp lại một số CB phường phù hợp với năng lực, sở trường, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; dành nhiều thời gian đến địa bàn dân cư; đồng thời, tìm hiểu các vấn đề đang là "điểm nghẽn" ảnh hưởng đến sự phát triển của phường. "Đến nay, nội bộ cấp ủy đảng, chính quyền, CB phường đã đoàn kết, thống nhất hơn; "sức ì" trong thực hiện nhiệm vụ đã được khắc phục. Kinh tế - xã hội của phường đã có bước phát triển. Qua 4 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra đều đạt từ 30%-40% kế hoạch" - ông Nguyễn Văn Năm chia sẻ.

  Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, khẳng định: Việc điều động, luân chuyển, bố trí CB đã tạo được bước chuyển biến tích cực cho cơ sở. Chất lượng hoạt động, quản lý, điều hành của bộ máy cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Các CB được điều động, luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm để cùng lãnh đạo cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dieu-dong-luan-chuyen-can-bo-de-ren-luyen-thu-lua-a147138.html