Điệu đà cùng túi thời trang cho laptop

    Gốc

    Hanoinet - Máy tính xách tay có thể yên ổn trong chiếc cặp kim loại "lực sĩ" dù bị xe tải đè lên, điệu đà cùng túi giả da... người, phong cách với giỏ làm hoàn toàn bằng đũa tre.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=34&NewsId=26457