Điều chuyển khối lượng nhà thầu yếu kém tại cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đáp ứng kế hoạch; trường hợp nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định hợp đồng.

Bộ GTVT vừa yêu cầu Ban QLDA 85 kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể dự án, cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh, tiến độ triển khai của từng nhà thầu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đáp ứng kế hoạch; trường hợp nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định hợp đồng.

Theo Bộ GTVT, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã triển khai thực hiện khoảng 15 tháng và theo kế hoạch hoàn thành dự án ngày 30/9/2025. Để đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hội đồng GPMB của các huyện, xã và các sở, ngành có liên quan của địa phương giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mắc về mặt bằng.

Đối với công tác triển khai thi công, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu khoa học, hiệu quả; tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung triển khai thi công nền, móng, mặt đường,… Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình; khắc phục kịp thời các tồn tại đảm bảo tuân thủ quy định, an toàn chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Thi công cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh

Thi công cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh

"Ban QLDA 85 chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết các gói thầu, bổ sung mũi thi công, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải ngân", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Ban QLDA 85 kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể dự án cũng như tiến độ triển khai của từng nhà thầu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đáp ứng kế hoạch; trường hợp nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định hợp đồng.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan để bổ sung thêm các bãi thải vật liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đảm bảo trữ lượng đổ thải cho dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cấp có thẩm quyền đối với dự án.

Các nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của hợp đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường máy móc thiết bị thi công, tập trung nguồn lực tài chính, lực lượng thi công, có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, trong đó lưu ý các mốc tiến độ thuộc "đường găng" hoàn thành của gói thầu, dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

Ngoài ra, các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch, bố trí lắp đặt đầy đủ các trạm trộn cấp phối đá dăm gia cố xi măng, bê tông nhựa; chủ động tập kết vật liệu chủ yếu, đặc biệt vật liệu nhựa đường, cát, đá, các trang thiết bị an toàn giao thông,... đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông), trong đó, chiều dài qua địa bàn tỉnh Bình Định khoảng 19,6 km (huyện An Nhơn, Tuy Phước và TP Quy Nhơn); chiều dài qua địa bàn tỉnh Phú Yên khoảng 42,1 km (huyện Sông Cầu và huyện Tuy An).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 14.802,46 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dieu-chuyen-khoi-luong-nha-thau-yeu-kem-tai-cao-toc-quy-nhon-chi-thanh-post579994.antd