Điều chuyển cán bộ đùn đẩy trách nhiệm GPMB cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày 13/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-chuyen-can-bo-dun-day-trach-nhiem-gpmb-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-117287.htm