Điều chỉnh vốn đầu tư dự án Khu du đô thị tổng hợp Hạ Long Star lên 550 triệu USD

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định Điều chỉnh vốn đầu tư Dự án khu du lịch đô thị tổng hợp Hạ Long Star, do Công ty Limitless World (thuộc Tập đoàn Dubai World - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/10/110029/11786