Điều chỉnh thuế nhập khẩu gas

(VOV) - Bắt đầu từ hôm nay (20/6), thuế nhập khẩu gas tăng về mức 5% sau khi giảm về 0% vào ngày 2/3/2012.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành tại Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.

Theo đó, Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác (Khí tự nhiên, Propan, Butan, Etylen, propylen, butylen và butadien…) sẽ chịu mức thuế 5%.

Thông tư có hiệu lực từ hôm nay (20/6).

Trước đó, để giảm bớt tác động của giá thị trường thế giới tăng đến giá thị trường trong nước và để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Mức thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%.

Cũng trong ngày 20/6, Cục trưởng Cục Quản lý giá đã ký công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực hiện cơ chế quản lý, điều hành giá theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; tiến hành rà soát tiết kiệm chi phí kinh doanh để góp phần bình ổn giá “đầu ra”; chấp hành việc đăng ký giá bán gas trong nước và chỉ đạo các Tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống chấp hành việc đăng ký giá bán theo đúng quy định của pháp luật.

Không được lợi dụng chủ trương khôi phục mức thuế suất thuế nhập khẩu của Nhà nước để tăng giá bất hợp lý./.