Điều chỉnh Thông tư số 28 về công tác điều tra hình sự

QĐND - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 4740/QĐ-BCA về việc điều chỉnh Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 7-7-2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 25-8-2014.

Theo đó, khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra thì điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc.

Trước đó, trong quá trình quán triệt và triển khai thực hiện Thông tư số 28, báo chí đã phát hiện và phản ánh một số nội dung trong Thông tư chưa phù hợp.

TUẤN LINH