Điều chỉnh thời gian TXCT của tổ đại biểu HĐND TP tại một số quận huyện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    GốcHà Nội

    Ngày 15/12/2022, HĐND TP Hà Nội ban hành văn bản số 315/HĐND-VP về việc điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND TP tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Phú Xuyên, Hoài Đức, Đan Phượng.

    Hoa Ngân

    Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dieu-chinh-thoi-gian-txct-cua-to-dai-bieu-hdnd-tp-tai-mot-so-quan-huyen.html