Điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7 tới đây hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH; trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 35,7%.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dieu-chinh-tang-15-muc-luong-huu-va-tro-cap-bhxh-tu-17-post580383.antd