Điều chỉnh những phát sinh, biến thái không có lợi cho ngành du lịch

    2 đăng lạiGốc

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 9-10, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107161&sub=67&top=40