Điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ 2025

Theo tinh thần Nghị quyết 27/2018 của Trung ương, sau khi tăng lương từ 1/7/2024, Chính phủ xem xét tăng lương cho công chức, viên chức từ 2025.

Từ 1/7/2024, Chính phủ sẽ cải cách tiền lương.

Sau khi công chức, viên chức, người lao động có bảng lương mới khi cải cách, thì đến năm 2025, công chức, viên chức sẽ tiếp tục được tăng lương.

Nguyên nhân là việc tăng lương thêm 7% để nhằm bù trượt giá và thực hiện đến khi đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 27-NQ/TW đó là, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp đang được quy định như sau:

Vùng 1 (vùng cao nhất): 4,68 triệu đồng/tháng;
Vùng 2: 4,16 triệu đồng/tháng;
Vùng 3: 3,64 triệu đồng/tháng;
Vùng 4 (vùng thấp nhất): 3,25 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, việc tăng lương cho công chức, viên chức từ 2025 sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa lương của các đối tượng trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Hà Trang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dieu-chinh-luong-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-tu-2025-post679813.html