Điều chỉnh lại mức thu của hàng loạt phí, lệ phí

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    3 liên quanGốc

    Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-chinh-lai-muc-thu-cua-hang-loat-phi-le-phi-44261.htm