Điều chỉnh học phí trường chất lượng cao khi CPI tăng trên 20%

(HQ Online)- Sở Tài chính Hà Nội vừa công bố Dự thảo Đề án Cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao (CLC) của TP. Hà Nội năm 2013.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet).

Dự thảo quy định hiệu trưởng các trường CLC được tự quyết định mức thu học phí trong khung mà TP. Hà Nội quy định. Tuy nhiên, mức khung sẽ được thành phố điều chỉnh tăng hàng năm nếu Nhà nước tăng lương tối thiểu hoặc chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng trên 20%.

Theo Dự thảo, học phí trong các trường CLC được xác định theo các nguyên tắc: Thu học phí thực hiện giáo dục CLC là phần chi trả thêm (ngoài ngân sách cấp chi thường xuyên theo định mức và học phí phổ thông theo các văn bản hiện hành) để đảm bảo thực hiện các chương trình CLC; được thu trên cơ sở thỏa thuận và tự nguyện của gia đình học sinh, không vì mục đích lợi nhuận.

Dự thảo Đề án cũng đề cập tới yêu cầu của các cơ sở giáo dục CLC chỉ được phát triển ở những khu vực đã có các trường công lập bình thường đảm bảo đủ chỗ học cho các đối tượng phổ cập để đảm bảo nguyên tắc "việc theo học tại các cơ sở giáo dục CLC theo nguyên tắc tự nguyện".

Minh Châu