Điều chỉnh giờ phim truyện trên Đài PTTH Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đài PTTH Hà Nội đã công bố khung chương trình phát sóng mới (bắt đầu từ 1-9-2008) trên hai kênh 1 và 2.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/178153