Điều chỉnh giao thông cần chú ý ở quận Tân Bình

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản thông báo về phương án tổ chức điều chỉnh giao thông trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo văn bản, Sở GTVT TP.HCM đã chấp thuận phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên địa bàn quận Tân Bình theo như đề xuất của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1. Thời gian thực hiện từ 9 giờ ngày 29-9-2018.

Phương án cụ thể như sau:

Giao lộ Phạm Văn Hai - Trường Sa:

Cải tạo kích thước hình học tại giao lộ: Tăng bán kính rẽ phải từ đường Phạm Văn Hai vào đường Trường Sa và từ đường Trường Sa vào đường Phạm Văn Hai.

Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan (trụ chiếu sáng, trụ cứu hỏa, biển báo).

Điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông từ hoạt động xanh, vàng, đỏ sang chế độ chớp vàng.

Giao lộ Phạm Văn Hai - Hoàng Sa: Điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông từ hoạt động xanh, vàng, đỏ sang chế độ chớp vàng

Các cầu trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè:

Cầu số 1, cầu số 3, cầu số 5: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Sa đến đường Hoàng Sa.

Cầu số 2, cầu số 4: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Hoàng Sa đến đường Trường Sa.

Trên đường Lê Bình: Tổ chức cấm dừng xe và đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h. Riêng đoạn cong gần đường Hoàng Việt: Cấm dừng xe và đỗ xe 24/24 giờ.

Giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 sử dụng nguồn vốn duy tu năm 2018 để thực hiện theo đúng phương án nêu trên. Đồng thời thực hiện việc lắp đặt biển báo, treo băng rôn thông báo thời gian thực hiện trước bảy ngày nhằm đảm bảo thông tin đến người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực.

THÁI NGUYÊN