Điều chỉnh giá xăng dầu là hợp lý

    Gốc

    VIT - Trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng nhanh, nhà nước không thể bù lỗ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Vì vậy, theo Bộ Tài chính và Bộ Công thương tăng giá xăng thời điểm này là hợp lý.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/47820/default.aspx