Điều chỉnh giá bồi thường GPMB dự án đường vành đai II

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đường vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (Hai Bà Trưng – Hà Nội).

Theo quy định mới, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đường vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (Hai Bà Trưng - Hà Nội), hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,14 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29.12.2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất ở là 83.460.000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,18 lần so với giá đất ở quy định với Quyết định 96, tương ứng với giá đất ở là 45.910.800 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 3, VT4 (vị trí 4 tính bằng vị trí 3 theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 96) đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,09 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96, tương ứng với giá đất ở là 35.864.400 đồng/m2.
Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Kim Ngưu là 2,03 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96, tương ứng với giá đất ở là 73.080.000 đồng/m2.