Điều chỉnh, đăng ký thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 liên quanGốcHà Nội

    Trên cơ sở đề xuất của các tổ đại biểu, Thường trực HĐND Thành phố thông báo điều chỉnh, đăng ký thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 của tổ đại biểu HĐND Thành phố tại quận Hà Đông và các huyện: Mỹ Đức, Phúc Thọ, Chương Mỹ.

    Hoa Ngân

    Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dieu-chinh-dang-ky-thoi-gian-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-7.html