Điều chỉnh dải phân cách giữa một số đoạn tuyến trên QL1

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, Ninh Bình bố trí kinh phí điều chỉnh giải phân cách giữa trên QL1 để thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Điều chỉnh dải phân cách giữa một số đoạn tuyến trên QL1 - Ảnh 1

Điều chỉnh dải phân cách giữa một số đoạn tuyến trên QL1 qua địa bàn 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình (ảnh nguồn internet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh Hà Nam bố trí kinh phí đầu tư, chỉ đạo tổ chức triển khai lập sơ đồ điều chỉnh tổ chức giao thông đối với các điểm điều chỉnh mở dải phân cách giữa: 60m từ Km216+040-Km216+100; 40m đoạn Km249+335-Km249+375 để tạo thuận lợi trong việc quay đầu đối với các xe lớn như container và đảm bảo giao thông trong giờ cao điểm và 32m đoạn Km220+060-Km220+092 để phục vụ nhu cầu đi lại đường liên xã.

Đồng thời, đề nghị Ban ATGT tỉnh Ninh Bình bố trí kinh phí đầu tư, chỉ đạo tổ chức triển khai lập sơ đồ điều chỉnh tổ chức giao thông đối với các điểm điều chỉnh mở dải phân cách giữa 20m qua TP. Tam Điệp đoạn Km283+590-Km283+610 theo hướng: Bổ sung biển báo (đường 1 chiều, biển chỉ dẫn quay đầu xe, đèn cảnh báo nhấp nháy vàng, v.v...) và vạch sơn phù hợp với khoảng mở, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; gửi Cục QLĐB I hướng dẫn, thống nhất thực hiện.

Tổng cục ĐBVN cũng giao Cục QLĐB I chấp thuận phương án và sơ đồ điều chỉnh tổ chức giao thông các vị trí nêu trên; đồng thời, theo dõi kịp thời phát hiện các bất cập để đề xuất điều chỉnh (nếu có).

Trần Kim