Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040

  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký Quyết định số 1372/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

  Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

  Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

  Theo đó, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, cụ thể: Điều chỉnh cục bộ một phần lô đất công cộng - phía Bắc đường Lê Đại Hành (khoảng 1.843m2) thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, thành đất đơn vị ở để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi - 0,8ha.

  Đồng thời, phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại khu vực phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, cụ thể: Điều chỉnh cục bộ vị trí tuyến đường quy hoạch từ thôn An Phú (đảo Ngọc) hướng vào dự án Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi xuống phía Đông của khu đất, khớp nối với tuyến đường quy hoạch thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 14/10/2022.

  Cùng với đó là điều chỉnh cục bộ phần diện tích 18,7ha tại khu vực xã Tịnh Thiện từ đất nông nghiệp thành đất du lịch. Điều chỉnh đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy nước - khoảng 2,98ha), đất cây xanh cách ly (khoảng 0,49ha), đất cây xanh - mặt nước đô thị (khoảng 3,65ha) sang các loại đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy nước và trạm bơm nước mưa - khoảng 2,78ha), đất cây xanh cách ly (khoảng 0,56ha), đất cây xanh đô thị (khoảng 3,5ha). Cuối cùng là điều chỉnh cục bộ khoảng 34ha đất dự trữ phát triển và 1,1ha đất cây xanh chuyên đề sang đất ở phát triển đô thị.

  Động thái điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 lần này dựa trên đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi và đề xuất của Sở Xây dựng Quảng Ngãi tại các tờ trình kèm theo.

  UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh quy hoạch.

  UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh quy hoạch.

  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền.

  Đồng thời, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh lần này vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040; tổ chức công bố, công khai để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát và thực hiện.

  Cũng như cập nhật các nội dung điều chỉnh vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỷ lệ 1/2000 (hiện đang triển khai) và Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (hiện đang triển khai), sớm hoàn chỉnh, tổ chức thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

  Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

  Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

  Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp đầy đủ vào Quy hoạch tỉnh. Sau khi Quy hoạch tỉnh được duyệt, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Quảng Ngãi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

  Lê Danh

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dieu-chinh-cuc-bo-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-thanh-pho-quang-ngai-den-nam-2040-345337.html