Điều chỉnh chuẩn nghèo theo CPI năm 2008

    4 đăng lạiGốc

    Theo chuẩn mới đề xuất, những hộ gia đình ở thành thị có mức thu nhập bình quân từ 360.000 đồng/ người/tháng trở xuống là hộ nghèo...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=fc10d34f4bd09f&page=category