Điều chỉnh cho đúng luật

Đặng Thị Trúc Ly (Công ty Mạnh Tuấn; quận 11, TP HCM) hỏi: “Khi vào làm việc, công ty không ký HĐLĐ, tôi thắc mắc, công ty mới ký nhưng nội dung HĐLĐ chỉ ghi tiền công, thời giờ làm việc. Công ty làm vậy có đúng không?”.

Đại diện Công ty Mạnh Tuấn trả lời: Công ty mới thành lập nên có nhiều vấn đề chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật, trong đó có việc ký kết HĐLĐ. Sắp tới, công ty sẽ tham khảo ý kiến của LĐLĐ, phòng LĐ-TB-XH quận để bổ sung, điều chỉnh những thiếu sót cho phù hợp với pháp luật.