Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng để kiềm chế lạm phát

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII sắp diễn ra, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/166743