Điều chỉnh cách đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

    Gốc

    ND- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa ban hành quy chế sửa đổi cách đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130957&sub=74&top=41