Diệt quái trong Cabal để kiếm PC và xe máy 30 triệu

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Trong tháng 11 này, 2 chương trình đầu tiên sẽ diễn ra là 'Chế tạo Asus' (từ 2 đến 9/11) và 'Hành trình tới Port Lux' (25/11 đến 19/12).

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2007/11/3B9ADFC9