Điệp vụ châu Âu đầu tiên của Grant

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sân Mestalla sẽ là nơi chứng kiến “điệp vụ châu Âu” đầu tiên của tay huấn luyện viên “không bằng cấp” Avram Grant. Và chắc chắn, đây sẽ là một bài thuốc thử nếu không khó khăn nhất thì cũng là khó khăn nhì với tay huấn luyện viên 52 tuổi người Israel này

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thethao/2007/10/123527