Diễn xuất của Quỳnh Nga khi tán tỉnh Vũ trong tập 63 'Về nhà đi con'

Lợi dụng Thư (Bảo Thanh) đang ở cữ, Nhã (Quỳnh Nga) chủ động tán tỉnh Vũ (Quốc Trường) nhưng bị anh từ chối.

Phương Trúc