Diễn viên múa balê “trẻ”... 88 tuổi

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Mặc dù đã là ông của 11 đứa cháu, nhưng ông giáo về hưu này đã tìm thấy một niềm say mê mới ở nghề diễn viên múa balê. Nói về nghề này, ông John Lowe 88 tuổi ở Witchford, Cambs, Anh cho biết: “Đó là một việc thật...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.5378123768