Diễn tiến vụ cháy karaoke 13 người chết ở Hà Nội

Cùng nhìn lại diễn biến vụ cháy karaoke 13 người chết ở Hà Nội qua những hình ảnh đồ họa sau đây.

Diễn tiến vụ cháy karaoke 13 người chết ở Hà Nội - Ảnh 1

Video đồ họa Diễn tiến vụ cháy karaoke 13 người chết ở Hà Nội hôm 1/11: