Diện tích rừng tự nhiên tại Đắk Lắk suy giảm hơn 27.460 ha

Đó là thông tin được đưa ra tại kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý, sử dụng đất đai vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành.

Theo đó, thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng tự nhiên suy giảm là 27.460,3 ha. Về diện tích tự nhiên các công ty, đơn vị giao về địa phương quản lý, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chủ yếu tồn trên sổ sách còn thực tế phần lớn đất rừng tự nhiên không có rừng trên thực địa.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Đắk Lắk.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Đắk Lắk.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tổ chức Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, tuy nhiên hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều hạn chế.

Nguyên nhân chính do vướng mắc về cơ chế, chính sách, chưa đủ nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng và giải quyết các vấn đề dân sinh kinh tế, xã hội liên quan đến rừng, đất rừng. Ngoài ra, các nguyên nhân chủ quan do chủ rừng một số nơi có tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho đối tượng vi phạm, UBND cấp cơ sở thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm để xảy ra trước hết thuộc về chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các tổ chức có quản lý, sử dụng rừng và trách nhiệm về mặt tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tham mưu theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/dien-tich-rung-tu-nhien-tai-dak-lak-suy-giam-hon-27-460-ha-i674690/