Diện tích nuôi thủy sản tăng 1.261ha so với cùng kỳ

Trong 11 tháng năm 2023, diện tích thủy sản thả nuôi 60.248ha, đạt 115,64% kế hoạch, tăng 2,14% so với cùng kỳ; trong đó, tôm sú 24.384ha, tôm thẻ chân trắng 7.250ha, cua biển 23.106ha, tôm càng xanh 2.539ha.

Thu hoạch tôm càng xanh ở ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải.

Thu hoạch tôm càng xanh ở ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải.

Diện tích nuôi thủy sản 11 tháng năm 2023 thả nuôi 60.248ha, đạt 115,64% kế hoạch, tăng 2,14% so với cùng kỳ (tương đương 1.261ha). Diện tích thả nuôi một số con nuôi chủ lực đạt khá như: nuôi tôm sú 24.384ha, đạt 125,05% kế hoạch năm; nuôi tôm thẻ chân trắng 7.250ha (trong đó có 1.073ha nuôi thâm canh mật độ cao), đạt 87,35% kế hoạch; nuôi cua biển 23.106ha, đạt 115,53% kế hoạch; nuôi tôm càng xanh 2.539ha, đạt 69,28% kế hoạch.

Song song đó, sản xuất nông nghiệp trong 11 tháng năm 2023 có sự chuyển đổi mạnh từ các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn tỉnh có 29.753ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó sản xuất sử dụng công nghệ tưới phun bán tự động 9.742ha, ứng dụng công nghệ nhà lưới và thủy canh 12,91ha, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ trên 8.551ha (dừa hữu cơ 5.106ha, lúa hướng hữu cơ 2.891ha, rau an toàn 142ha, cây ăn trái GAP 408,3ha, nuôi thủy sản GAP 04ha), diện tích nuôi nghêu đạt chứng nhận ASC 433ha và nuôi trồng thủy sản thâm canh và siêu thâm canh 11.014ha.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất và ứng dụng một số công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả đáng kể như nuôi cấy phôi thực vật nhân cây giống sạch bệnh (dừa sáp), phân bón nano, hệ thống quan trắc - ứng dụng điện toán đám mây, hệ thống tưới nước tự động, bẫy côn trùng thông minh phục vụ công tác dự tính, dự báo sâu bệnh.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/dien-tich-nuoi-thuy-san-tang-1-261ha-so-voi-cung-ky-33436.html