Diện tích đất tối thiểu để xây dựng là 36m2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Lô đất xây dựng nhà ở tại các khu qui hoạch mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: nếu lô đất tiếp giáp đường có lộ giới từ 20m trở lên thì diện tích phải bằng hoặc...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/04/06/091644/7136