Điện thoại cho người câm điếc

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sắp tới, những người câm điếc tại Mỹ không chỉ giao tiếp với nhau bằng tin nhắn qua điện thoại di động mà còn bằng ngôn ngữ cử chỉ thông qua hình ảnh video.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/9/6/260463.tno