Diễn tập khu vực phòng thủ - Thực binh bắn đạn thật

Với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Diễn tập Thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô, cuộc diễn tập 'Thực binh bắn đạn thật' năm 2022 của đơn vị bộ đội chủ lực và cụm tác chiến phòng thủ phía Nam thành phố đã thành công.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dien-tap-khu-vuc-phong-thu---thuc-binh-ban-dan-that-v214776.html