Diễn tập chữa cháy, giải cứu 2.000 người ở tòa nhà cao nhất TP.HCM

Tình huống giả định là ngọn lửa bốc cháy dưới tầng hầm để xe, lan sang các tầng hầm xe khác. Khói đen bao trùm cả tòa nhà Bitexco Financial Tower khiến 2.000 người đang làm việc tại đây hoảng hốt tháo chạy.