“Điện sẽ thiếu đến 2020!”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào trả lời phỏng vấn về tình trạng thiếu điện hiện nay...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=5a56928e9e2e76&page=category